مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت كنتور مازوت واحد بخار

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-435-52154 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : عليرضا وفايي نژاد
  شماره تماس : 09111544426
شرح استعلام :

ساخت كنتور مازوت واحد بخار


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید