مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انواع واشر گامبيت

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-456-50530 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : سيد ايمان رشيدايي
  شماره تماس : 09111551536
شرح استعلام :

انواع واشر گامبيت


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید