مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت محور وزل بزرگ

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-474-34126 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : عليرضا وفايي نژاد
  شماره تماس : 09111544426
شرح استعلام :

ساخت محور وزل بزرگ


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید