مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسميتر كنداكتيويته 2عدد سنسور 4عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-489-46523 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655
شرح استعلام :

ترانسميتر كنداكتيويته 2عدد سنسور 4عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید