مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دريا (CWP) مطابق با شرايط خصوصي

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-498-55381 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دريا (CWP) مطابق با شرايط خصوصي


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید