مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت سوپاپ های کمپرسور هوا واحد بخار مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-602-59620 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

ساخت سوپاپ های کمپرسور هوا واحد بخار مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست

 توضیحات بیشتر : جهت كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن 09119552144 آقاي مهندس خمي و 09111545446 آقاي خادمي تماس حاصل فرماييد.

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید