مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

بروز رساني سيستم كنترل 3 فاز دو دستگاه ركتيفاير آب ژاولسازي واحدهاي بخار براي ايجاد امكانات روز مطابق شرايط خصوصي پيوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-603-2297 گروه :سایر
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

بروز رساني سيستم كنترل 3 فاز دو دستگاه ركتيفاير آب ژاولسازي واحدهاي بخار براي ايجاد امكانات روز مطابق شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید