مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت شیلنگ های خرطومی با روکش حصیری 20 اینچ تانک مازوت خاتم نیروگاه شهید سلیمی نکا

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-653-65252 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت شیلنگ های خرطومی با روکش حصیری 20 اینچ تانک مازوت خاتم نیروگاه شهید سلیمی نکا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید