افق تأمین انرژی طوس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 125 تن اسید سولفوریک تجارتی مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مربوط به شرکت افق تأمین انرژی طوس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی افق تأمین انرژی طوس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :OTET-85-OTET-P-403006 گروه :مواد شیمیایی صنعتی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید 125 تن اسید سولفوریک تجارتی مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید