افق تأمین انرژی طوس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید گیت ولوهای دستی و فلانچ دار مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

مربوط به شرکت افق تأمین انرژی طوس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی افق تأمین انرژی طوس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :OTET-87-OTET-P-402042 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید گیت ولوهای دستی و فلانچ دار مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید