شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پشم سنگ تخته ای در ابعاد 0/6*1 متر ، دانسیته 100% ، ضخامت 8 سانت به مقدار 50 متر

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-03-02 گروه :مواد و عایق های نسوز
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

پشم سنگ تخته ای در ابعاد 0/6*1 متر ، دانسیته 100% ، ضخامت 8 سانت به مقدار 50 متر

 توضیحات بیشتر : لطفاً در پیشنهاد قیمت خود برند ، شرایط پرداخت و زمان تحویل را درج نمایید .

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید