شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت تابلوهای برق (پست برق داخلی)مطابق با فایل پیوست

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-04-03 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

ساخت تابلوهای برق (پست برق داخلی)مطابق با فایل پیوست

 توضیحات بیشتر : لطفاً در پیشنهاد قیمت خود برند ، شرایط پرداخت و زمان تحویل را درج نمایید . نقشه های مربوطه به پیوست به همراه فرم استعلام بهاء بصورت zip شده قابل دانلود می باشد .

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید