شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

بوته های زیر کونیایی در ابعاد مختلف

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-122-78 گروه :سایر
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

بوته های زیر کونیایی در ابعاد مختلف

 توضیحات بیشتر : بوته های زیر کونیایی در ابعاد مختلف

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید