شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مفتول پلاتینی قطر 0.5 میلی متر

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-128-81 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محمد محسن رهنی
  شماره تماس : 09126002494
شرح استعلام :

مفتول پلاتینی قطر 0.5 میلی متر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید