شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دستگاه زبری سنج برند تایم مدل3221 فقط برند و مدل ذکر شده در برگه قیمت داده شود و مشخصات فنی ( کاتالوگ ) حتماً در سامانه بارگزاری شود .

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-130-82 گروه :سایر
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

دستگاه زبری سنج برند تایم مدل3221 فقط برند و مدل ذکر شده در برگه قیمت داده شود و مشخصات فنی ( کاتالوگ ) حتماً در سامانه بارگزاری شود .

 توضیحات بیشتر : دستگاه زبری سنج برند تایم مدل3221 فقط برند و مدل ذکر شده در برگه قیمت داده شود و مشخصات فنی ( کاتالوگ ) حتماً در سامانه بارگزاری شود .

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید