شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پودر فیوزد آلومینا

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-144-95 گروه :عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
  کارشناس خرید : محسن فتح الله پور
  شماره تماس : 09129211565
شرح استعلام :

پودر فیوزد آلومینا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید