شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کوره عملیات حرارتی Ageing دمای کاری حداکثر 1000 درجه سلسیوس Air cool دائم کار تا 24 ساعت مداوم ظرفیت وزنی 250 الی 300 کیلوگرم ابعاد داخلی ارتفاع حداقل 70 سانتیمتر قطر حداقل 1.5 متر و یا طول و عرض حداقل 1.5 متر

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-171-B005 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

کوره عملیات حرارتی Ageing دمای کاری حداکثر 1000 درجه سلسیوس Air cool دائم کار تا 24 ساعت مداوم ظرفیت وزنی 250 الی 300 کیلوگرم ابعاد داخلی ارتفاع حداقل 70 سانتیمتر قطر حداقل 1.5 متر و یا طول و عرض حداقل 1.5 متر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید