شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اینورتر 5 کیلووات هیوندای N700e-055hf/075hfp اینورتر 5 کیلو وات دلتا c2000-vfd055cb43a-21

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-175-B008 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اینورتر 5 کیلووات هیوندای N700e-055hf/075hfp اینورتر 5 کیلو وات دلتا c2000-vfd055cb43a-21


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید