مدیریت تولید برق اهواز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الکترو پمپ

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RAMP-228-48788 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : شهاب کهوائی
  شماره تماس : 09905751510
شرح استعلام :

الکترو پمپ

 توضیحات بیشتر : الکترو پمپ

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید