مدیریت تولید برق اهواز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خريد مواد اوليه غذايي ، ظروف يكبار مصرف و ساير ملزومات

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RAMP-341-1 گروه :غذا و خوراکی
  کارشناس خرید : سيد كريم موسوي بشير
  شماره تماس : 09304291156
شرح استعلام :

خريد مواد اوليه غذايي ، ظروف يكبار مصرف و ساير ملزومات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید