مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ورقهاي عايق الیاف دار طبق شرح خدمات موجود در فایل استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل بفرمائید .

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-156-071 گروه :مواد و عایق های نسوز
  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265
شرح استعلام :

ورقهاي عايق الیاف دار طبق شرح خدمات موجود در فایل استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل بفرمائید .


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید