مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تیلر روتیواتور bcs728 با فرمان متحرک

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-157-reyjk352 گروه :سایر
  کارشناس خرید : جواد کسرایی
  شماره تماس : 09125547212
شرح استعلام :

تیلر روتیواتور bcs728 با فرمان متحرک


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید