مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

استعلام خرید مواد اپوکسی و انجام خدمات کفسازی و کفپوش اپوکسی انبار این شرکت به متراژ حدو د1300 متر مربع

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-161-reyjk85 گروه :سایر
  کارشناس خرید : جواد کسرایی
  شماره تماس : 09125547212
شرح استعلام :

استعلام خرید مواد اپوکسی و انجام خدمات کفسازی و کفپوش اپوکسی انبار این شرکت به متراژ حدو د1300 متر مربع

 توضیحات بیشتر : خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را مطابق با اسناد استعلام و در تاریخ مقرر به امور بازرگانی و انبار این شرکت ارسال فرمایید. در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر با شماره همراه 09125547212 آقای کسرایی تماس حاصل فرمایید.

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید