مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کاغذ 80گرمی A4 پیپیر وان اصلی 400 بسته . کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان پرداخت خواهد شد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-165-074 گروه :ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265
شرح استعلام :

کاغذ 80گرمی A4 پیپیر وان اصلی 400 بسته . کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان پرداخت خواهد شد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید