مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

بريكر ژنراتور 13.8 كيلو ولت 2000 آمپر طبق شرح خدمات پیوست در برگه استعلام بها

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-175-082 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

بريكر ژنراتور 13.8 كيلو ولت 2000 آمپر طبق شرح خدمات پیوست در برگه استعلام بها


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید