مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رنگ و تینر اپوکسی و همچنین رنگ آلومینیوم نسوز600درجه طبق فایل پیوست در استعلام

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 رنگ و تینر اپوکسی و همچنین رنگ آلومینیوم نسوز600درجه طبق فایل پیوست در استعلام


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-26
  شماره استعلام : REY-57-023
  گروه : مواد اولیه رنگ و رزین


  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265