مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کیس کامل کامپیوتر طبق تعداد و مشخصات لیست پیوست .

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-65-032 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265
شرح استعلام :

کیس کامل کامپیوتر طبق تعداد و مشخصات لیست پیوست .

 توضیحات بیشتر : کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا در انبار شرکت و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید .

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید