مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورهای کمکی هوا و موتورهای دیزل

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-78-6450 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : خانزادی
  شماره تماس : 55221460-66 داخلی 7564
شرح استعلام :

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورهای کمکی هوا و موتورهای دیزل

 توضیحات بیشتر : شماره تماس جهت پاسخگویی: 55228015 خانزادی - بازرگانی

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید