مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رنگ رویه اپوکسی طوسی برند پارس پامچال یا روناس 200 کیلو رنگ آلومینیوم نسوز600درجه برند رنگین زره 200 کیلو کل مبلغ فاکتور پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-80-038 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی طوسی برند پارس پامچال یا روناس 200 کیلو رنگ آلومینیوم نسوز600درجه برند رنگین زره 200 کیلو کل مبلغ فاکتور پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید