مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تعمیر کولر اسپلیت های گازی شرکت طبق شرح خدمات پیوست کل مبلغ فاکتور پس از تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد. گارانتی تعمیر دستگاهها باید به مدت 15روز پس از تعمیر باشد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :REY-98-039 گروه :ساختمان و تأسیسات
  کارشناس خرید : حمید عینی
  شماره تماس : 09127360265
شرح استعلام :

تعمیر کولر اسپلیت های گازی شرکت طبق شرح خدمات پیوست کل مبلغ فاکتور پس از تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد. گارانتی تعمیر دستگاهها باید به مدت 15روز پس از تعمیر باشد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید