مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سیفتی والو

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شریعتی مشهد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SHPGM-64-خرید1312 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : مرتضی قلیزاده
  شماره تماس : 05133966142
شرح استعلام :

سیفتی والو


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید