مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

گلوب والو

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شریعتی مشهد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SHPGM-77-خ1512 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : مرتضی قلیزاده
  شماره تماس : 05133966142
شرح استعلام :

گلوب والو


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید