نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

1- بالابر هیدرولیکی -برقی 2-تامین نیرو برق شهری تک فاز یا باطری 3-سبد با ظرفیت 2 نفروقابلیت کنترل از داخل سبد وبیرون بالابر 4-مجهزبه 4 ریل با ارتفاع 16 متر ( با احتساب نفر )و 4 چرخ تامین کنندگان محترم شرایط فروش به انضمام مشخصات فنی را اعلام فرمایند.

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-04-003-م-1401 گروه :ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

1- بالابر هیدرولیکی -برقی 2-تامین نیرو برق شهری تک فاز یا باطری 3-سبد با ظرفیت 2 نفروقابلیت کنترل از داخل سبد وبیرون بالابر 4-مجهزبه 4 ریل با ارتفاع 16 متر ( با احتساب نفر )و 4 چرخ تامین کنندگان محترم شرایط فروش به انضمام مشخصات فنی را اعلام فرمایند.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید