مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره )

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسمیتر سطح آلتراسونیک برند : اندرس هاوزر (مشخصات فنی در فایل پیوست)

مربوط به شرکت مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره ) را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت سپهر انرژی صادرات ( نیروگاه زواره ) با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-196-1402-85 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ترانسمیتر سطح آلتراسونیک برند : اندرس هاوزر (مشخصات فنی در فایل پیوست)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید