نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دوربین کنفرانس لاجیتک مدل کنفرانس کانکت دارای گارانتی رنگ : نقره ای همراه با کابل و اتصالات مربوطه تعداد : 1 دستگاه همراه با راهنما و کاتالوگ

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-27-17 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

دوربین کنفرانس لاجیتک مدل کنفرانس کانکت دارای گارانتی رنگ : نقره ای همراه با کابل و اتصالات مربوطه تعداد : 1 دستگاه همراه با راهنما و کاتالوگ


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید