نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

درخواست اسموک دتکتور با مشخصات فایل های پیوست برند نوتی فایر : 3 عدد برند HOCHIKI یک عدد

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-32-20 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

درخواست اسموک دتکتور با مشخصات فایل های پیوست برند نوتی فایر : 3 عدد برند HOCHIKI یک عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید