نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ورق الومینیوم (ترجیحا بصورت رول پهنای 1 متری) و تسمه و بست استیل برای عایق کاری مطابق شرج جدول پیوست

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SZICP-36-24 گروه :عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ورق الومینیوم (ترجیحا بصورت رول پهنای 1 متری) و تسمه و بست استیل برای عایق کاری مطابق شرج جدول پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید