واگن سازی تهران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پیچ آچارخور تمام رزوه استیل 45*6 واشر فنری گالوانیزه قطر داخلی 8mm اشپیل فولاد نرم ضخامت 10 طول 120 میلیمتر

مربوط به شرکت واگن سازی تهران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی واگن سازی تهران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TWMC-115-140140111 گروه :ساختمان و تأسیسات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پیچ آچارخور تمام رزوه استیل 45*6 واشر فنری گالوانیزه قطر داخلی 8mm اشپیل فولاد نرم ضخامت 10 طول 120 میلیمتر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید