مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

PLC ديزل ژنراتور PART NO: 100063662.10 DEIF AGC/GS/2 در خصوص آيتم 1،PLC، اطلاعات تكميلي به شرح ذيل مي باشد : A1-C1-C2-D1-EF4-G3-G5-H2-M2-M12-M14-L 2-كارت گاورنر ديزل ژنراتور پارت نامبر : 184-8290 WOODWARD

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-56-1400-1088-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

PLC ديزل ژنراتور PART NO: 100063662.10 DEIF AGC/GS/2 در خصوص آيتم 1،PLC، اطلاعات تكميلي به شرح ذيل مي باشد : A1-C1-C2-D1-EF4-G3-G5-H2-M2-M12-M14-L 2-كارت گاورنر ديزل ژنراتور پارت نامبر : 184-8290 WOODWARD


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید