مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الكتروموتورعمودي نصب سه فاز تخته كلم بغل -37kw-دور1470-50HZ-IP55-CL:F-IM v6-COS:.086

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-93-خ-1401-492 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

الكتروموتورعمودي نصب سه فاز تخته كلم بغل -37kw-دور1470-50HZ-IP55-CL:F-IM v6-COS:.086


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید