مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

كارت الكترونيكي باتري شارژر 24 ولت مولد S1 ساخت شرکت تغذیه الکترونیک مدل کارت اول :A310 مدل کارت دوم : A320 تعداد مورد نیاز برای هر کارت 2 عدد مدل دستگاه P24620 سريال نامبر: P6-8401/0002

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-94-1401-130-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

كارت الكترونيكي باتري شارژر 24 ولت مولد S1 ساخت شرکت تغذیه الکترونیک مدل کارت اول :A310 مدل کارت دوم : A320 تعداد مورد نیاز برای هر کارت 2 عدد مدل دستگاه P24620 سريال نامبر: P6-8401/0002


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید