مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

CURRENT MONITORING RELAY TME SYMBOL: 3UG4624-1CS20, “SIEMENS”, OPERATING TEMPERATURE -20….65°C SUPPLY VOLTAGE 90….690 V A AUX. CONTACT, "SIEMENS", TYPE 3RH1921-1HA13, 1 NO. + 3 NC

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-33-1011-1012-1008 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : کامیار نژادی
  شماره تماس : 09188863881
شرح استعلام :

CURRENT MONITORING RELAY TME SYMBOL: 3UG4624-1CS20, “SIEMENS”, OPERATING TEMPERATURE -20….65°C SUPPLY VOLTAGE 90….690 V A AUX. CONTACT, "SIEMENS", TYPE 3RH1921-1HA13, 1 NO. + 3 NC


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید