مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

GASKET, MAT. NBR,FOR PLATE HEAT EXCHANGER MODEL:GCD-054-M-N-146- 1.4401-NBR"TRANTER"" ، ( ارائه پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته )

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-37-99-1400-09 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : نیما همتی
  شماره تماس : 08334642836
شرح استعلام :

GASKET, MAT. NBR,FOR PLATE HEAT EXCHANGER MODEL:GCD-054-M-N-146- 1.4401-NBR"TRANTER"" ، ( ارائه پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته )

 توضیحات بیشتر : ارائه پیشنهاد قیمت فقط بصورت پاکت در بسته

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید