استعلام های جاری صنایع و کارخانجات صنعتی

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BHMD-111-2132
شرکت بهمن دیزل
به شرح پیوست ! ( بکس بادی 1/2 ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-110-2139
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( سمباده و لرزشی ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-109-2135
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( بکس بادی PUMA ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-108-2134
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( بکس 3/4 ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-107-2133
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( مینی سنگ بادی ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-106-2130
شرکت بهمن دیزل
مطابق با شرح درخواست پیوست ! بکس بادی 3/8 VGL ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461