استعلام های جاری صنایع و کارخانجات صنعتی

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BHMD-353-237
شرکت بهمن دیزل
دستگاه پرچ ابزار و یراق آلات 1398-03-01 1398-03-05 محسن حسینیان 02832243461