استعلام های جاری صنایع و کارخانجات صنعتی

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
KAIC-01-1
کشت و صنعت کارون
دستگاه آنالیز سیار گاز CO2 الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-07-24 1400-07-27 وارد پنل کاربری خود شوید
BEHIR-152-126
بهنوش ایران
الکترموتور سرو موتور ERHAEDT LEMER TYPE/DRS2292 الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-07-24 1400-07-27 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-190-14000362
زغال سنگ پروده طبس
تهیه و اجراء ساختمان رفاهی سایر 1400-07-22 1400-07-27 وارد پنل کاربری خود شوید
BHMD-777-1724
شرکت بهمن دیزل
منبع کویل دار ایستاده گالوانیزه سایر 1400-07-22 1400-07-27 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-189-14000356
زغال سنگ پروده طبس
خرید دستگاه رزوه رولینگ سایر 1400-07-21 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-188-14000371
زغال سنگ پروده طبس
خرید کارواش صنعتی سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-187-14000332
زغال سنگ پروده طبس
خرید تیر آهن IPB320 سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-186-14000352
زغال سنگ پروده طبس
تامین نیروی انسانی ناظر بر مصرف مواد ناریه سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-185-14000367
زغال سنگ پروده طبس
انواع تسمه آهنی آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-184-14000366
زغال سنگ پروده طبس
انواع نبشی آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-183-14000368
زغال سنگ پروده طبس
انواع ورق سیاه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-182-14000365
زغال سنگ پروده طبس
انواع قوطی و ناودانی 20 آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-181-14000379
زغال سنگ پروده طبس
ترانس برق هوایی سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-180-14000376
زغال سنگ پروده طبس
لاستیک جهت ماشین های سبک لوازم خودرو و تعمیرات 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-179-14000390
زغال سنگ پروده طبس
لارده بتونی 80 سانتی سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-178-14000391
زغال سنگ پروده طبس
لارده بتونی 118 سانتی سایر 1400-07-20 1400-07-24 وارد پنل کاربری خود شوید