استعلام های جاری صنایع و کارخانجات صنعتی

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BHMD-437-9808296
شرکت بهمن دیزل
ترکمتر gedore الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-07 مرتضی بی شیوه 02832243461
BHMD-436-98822
شرکت بهمن دیزل
باسکول محورکش پرتابل سایر 1398-08-22 1398-08-27 محسن حسینیان 02832243461
BHMD-435-818
شرکت بهمن دیزل
تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و شیمی (2) الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-21 1398-08-28 صادق کمالی 02832243461