استعلام های جاری نیروگاه های کشور

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MTPP-189-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
انواع COMPRESSION RING به شرح فایل پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-188-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
5 ردیف انواع قطعات مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی به شرح فایل پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-187-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
جهت کسب اطلاع بیشتر با کارشناس مربوطه08138276190 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-186-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
9 ردیف انواع اقلام مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی... به شرح پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-185-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
انواع سلونوئیدولو به شرح پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-184-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
7 ردیف اقلام الکترونیک و ابزار دقیق به شرح فایل پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-183-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
8 ردیف اقلام الکترونیک و ابزار دقیق به شرح فایل پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-182-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
PNUMATIC ACTUATOR AND ELECTRIC ACTUATOR الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-181-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
PRESSURE SWITCH الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-180-97100718
مدیریت تولید برق شهید مفتح
خرید اسید سولفوریک98% کارشناس مربوطه مهندس رادفر08135378404 مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-25 1398-09-09 سید حامد حجازی 09394260486
NEKA-479-34127
مدیریت تولید برق نکا
ساخت محور وزل كوچك ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-23 1398-08-30 عليرضا وفايي نژاد 09111544426
BSTN-854-103
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 27 تن سود مایع صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته) مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-21 1398-08-27 بهنام ایازی 08334642724
BSTN-853-120
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 10 عدد سایت گلاس برند KOCH-NEUBURG مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته) قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-21 1398-08-30 بهنام ایازی 08334642724
BSTN-852-145
مدیریت تولید برق بیستون
خرید اسید سولفوریک مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-21 1398-08-27 علی مارالی 08334642724
REY-72-13980819
مدیریت تولید برق ری
ترموكوپلUG)(K) TT-XD ) اگزوز هيتاچي جديد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-19 1398-08-28 جواد کسرایی 09125547212
REY-71-rey25698
مدیریت تولید برق ری
خرید مقدار 1000 متر سيم ترموكوپل دورشته تيپ K مطابق با شرح خدمات پیوست برگ پیشنهاد قیمت الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-19 1398-08-28 جواد کسرایی 09125547212
NEKA-478-49295
مدیریت تولید برق نکا
ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-22 1398-08-28 محمد خادمي 01134622688
NEKA-474-34126
مدیریت تولید برق نکا
ساخت محور وزل بزرگ ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-23 1398-08-30 عليرضا وفايي نژاد 09111544426
NEKA-469-42463
مدیریت تولید برق نکا
پوشش دهي آندها ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-27 1398-09-05 عليرضا وفايي نژاد 09111544426
NEKA-449-52362
مدیریت تولید برق نکا
رزين 1000ليتر مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-22 1398-08-28 اسماعيل باقري خليلي 01134622655
GPGM-717-16554
مدیریت تولید برق گیلان
سرامیک - سیمان ساختمان و تأسیسات 1398-06-27 1399-07-05 محسن ابو ایوبی پونل 09111396287