استعلام های جاری نیروگاه های کشور

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
RAMP-700-ES1400302
مدیریت تولید برق اهواز
ساخت ضربه گير ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1400-11-06 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-699-ES1400301
مدیریت تولید برق اهواز
ساخت درايو شافت (گاردن) گيربكس ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1400-11-06 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-698-ES1400300
مدیریت تولید برق اهواز
ساخت چرخ دنده ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1400-11-06 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-190-خرید 1080
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
پمپ راچت قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1400-11-06 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-189-1060
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
سنسور فایر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-06 1400-11-13 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-188-1063
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
ترانس دیوسر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-06 1400-11-12 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-54-1400-17
تولید نیروی برق آبادان
قطعات کنترلی واحد شیمی الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-05 1400-11-15 وارد پنل کاربری خود شوید
BSTN-1512-1000001
مدیریت تولید برق بیستون
مزایده عمومی اجاره دفتر اداری واقع در تهران سایر 1400-11-05 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-697-25
مدیریت تولید برق اهواز
خدمات پشتیبانی اداری فنی خدماتی و کارگاهی سایر 1400-11-05 1400-11-11 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-187-ک 2063
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
زیرو گاورنر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-04 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-53-j-11-1400
تولید نیروی برق آبادان
کارت ترمینال بورد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-04 1400-11-23 وارد پنل کاربری خود شوید
YPGMC-01-خ-1400-1219
مدیریت تولید برق یزد
خرید 2 عدد كنترل والو دي سوپر هيتر مطابق با مدارك پيوستي الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-04 1400-11-16 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-52-J-10-1400
تولید نیروی برق آبادان
قطعات فلودیوایدر تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش 1400-11-03 1400-11-14 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-51-J-09-1400
تولید نیروی برق آبادان
قطعات پمپ هیدرولیک تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش 1400-11-03 1400-11-14 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-186-715
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
والو پنوماتیکی -جورج فیشر (شیمی) الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-03 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-185-1776
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
کارت واحد بخار fum280 الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-03 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
IPR-302-IPR-TST-7664
تعمیرات نیروگاهی ایران
شناسایی شرکت های واجد شرایط و آشنا در خصوص ساخت، راه اندازی اتاق تست الکتروموتورهای قدرت مطابق با اطلاعات فنی اعلام شده سایر 1400-11-02 1400-11-17 وارد پنل کاربری خود شوید
SHPGM-184-997
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
فیلتر روغن هیدرولیک F9 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1400-11-02 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-50-j-08-1400
تولید نیروی برق آبادان
خرید چک ولو قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-49-j-07-1400
تولید نیروی برق آبادان
کوپلینگ ترنینگیر قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-48-j-06-1400
تولید نیروی برق آبادان
پروانه فن خنک کاری قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-47-j-05-1400
تولید نیروی برق آبادان
خرید ترنسدیوسر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-46-j-04-1400
تولید نیروی برق آبادان
خرید کابل الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-45-j-03-1400
تولید نیروی برق آبادان
خرید کابل الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-01 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-44-j-02-1400
تولید نیروی برق آبادان
قطعات پمپ سوخت مایع قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1400-10-30 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
EAPGM-247-70002
مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
گیربکس همزن آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-11-05 1400-11-10 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-691-ES1400295
مدیریت تولید برق اهواز
تامين بتن DR-CAST70 عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست 1400-11-05 1400-11-12 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-687-ES1400291
مدیریت تولید برق اهواز
ساخت اكسپنشن جوينت كف هات باكس ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1400-11-05 1400-11-08 وارد پنل کاربری خود شوید
IPR-299-IPR-STRD-1592
تعمیرات نیروگاهی ایران
خرید اکسید آلومینیوم قهوه ای مش 180 سایر 1400-11-05 1400-11-09 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-684-ES1400276
مدیریت تولید برق اهواز
تامين سنسور آناليزر اكسيژن الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-05 1400-11-08 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-673-2271
مدیریت تولید برق نکا
انجام نفسیر فیلم رادیوگرافی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی پیوست سایر 1400-11-06 1400-11-07 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-672-329
مدیریت تولید برق نکا
تست هاي غيرمخرب (NDT ) تجهيزات ,واحد 4 بخارنیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي پیوست سایر 1400-11-06 1400-11-07 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-671-330
مدیریت تولید برق نکا
ارزیابی عمر باقیمانده تجهيزات توربین و بویلر واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي پیوست سایر 1400-11-06 1400-11-07 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-670-ES1400280
مدیریت تولید برق اهواز
تامين گيربكس والو تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش 1400-11-05 1400-11-12 وارد پنل کاربری خود شوید
RAMP-608-ES1400222
مدیریت تولید برق اهواز
تامين فيلترهاي آناليز شيميايي ابزاردقيق الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1400-11-02 1400-11-08 وارد پنل کاربری خود شوید