استعلام های جاری نیروگاه های کشور

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MTPP-219-98101075
مدیریت تولید برق شهید مفتح
الکترود جوشکاری کارشناس فنی مهندس ترجان09189896046 سایر 1398-11-07 1398-11-26 محسن خورسندیان 09181116843
MTPP-218-98101085
مدیریت تولید برق شهید مفتح
ولو سوزنی جوشی کارشناس فنی مهندس عباسی 09128118364 سایر 1398-11-07 1398-11-26 محسن خورسندیان 09181116843
NEKA-498-55381
مدیریت تولید برق نکا
ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دريا (CWP) مطابق با شرايط خصوصي تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش 1398-11-07 1398-11-13 علي اصغر اسدپور 01134622359
MTPP-217-98101102
مدیریت تولید برق شهید مفتح
اواپراتور 40تن و 100تن کارشناس فنی مهندس عباسی 09128118364 سایر 1398-11-06 1398-11-19 محسن خورسندیان 09181116843
MTPP-216-98100921
مدیریت تولید برق شهید مفتح
خرید سود مایع(NAOH) مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-11-05 1398-11-20 سید حامد حجازی 09394260486
MTPP-215-1234جرقه
مدیریت تولید برق شهید مفتح
دستگاه جرقه زن نیروگاه دورود الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-11-05 1398-11-15 سید حامد حجازی 09394260486
NEKA-497-54234
مدیریت تولید برق نکا
Deflector Wring for HRSG Duct BUrner ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-11-01 1398-11-08 علي اصغر اسدپور 01134622359
BSTN-919-111
مدیریت تولید برق بیستون
خرید فن و کوره هوای گرم (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته) سایر 1398-10-30 1398-11-10 بهنام ایازی 08334642724
NEKA-492-48679
مدیریت تولید برق نکا
پشم سنگ پتويي 1400مترمربع عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست 1398-10-30 1398-11-10 اسماعيل باقري خليلي 01134622655
NEKA-491-53134
مدیریت تولید برق نکا
ترانسميتر PH 2 عدد اككترود 13 عدد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-10-30 1398-11-10 اسماعيل باقري خليلي 01134622655
NEKA-490-46586
مدیریت تولید برق نکا
اناليزر اكسيژن الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-10-30 1398-11-10 اسماعيل باقري خليلي 01134622655
NEKA-489-46523
مدیریت تولید برق نکا
ترانسميتر كنداكتيويته 2عدد سنسور 4عدد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-10-30 1398-11-10 اسماعيل باقري خليلي 01134622655
NEKA-488-51549
مدیریت تولید برق نکا
ساخت بدنه سل آب ژاول سازي مطابق شرايط خصوصي و نمونه اصلي ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-11-07 1398-11-13 علي اصغر اسدپور 01134622359
NEKA-487-51550
مدیریت تولید برق نکا
شيشه بدنه سل آب ژاول سازي ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-11-07 1398-11-13 علي اصغر اسدپور 01134622359
NEKA-486-53692
مدیریت تولید برق نکا
اسكلت باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-11-01 1398-11-07 علي اصغر اسدپور 01134622359
NEKA-485-53678
مدیریت تولید برق نکا
زنجير باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-11-01 1398-11-07 علي اصغر اسدپور 01134622359
MTPP-203-98100982
مدیریت تولید برق شهید مفتح
گریتینگ گالوانیزه گرم مهندس فنی میرهاشمی 09366377726 سایر 1398-11-06 1398-11-19 محسن خورسندیان 09181116843